Contactgegevens

Website: https://www.mg-dakbedekking.nl
E-mail: info@mg-dakbedekking.com
Adres: Truyenhoekweg 1B, 6004 PV Weert
KVK: 87814455

Persoonsgegevens die wij verwerken

M.G. Dakbedekking verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen vragen en verwerken via deze website:

  1. Via de cookies van Google Analytics verzamelen we anoniem gegevens over je surfgedrag. Zo kunnen we statistieken over de website inzien terwijl jouw privacy gewaarborgd blijft.
  2. Indien je een contact-formulier invult, verzamelen we je naam en e-mailadres om nieuwsbrieven te kunnen versturen.
  3. Indien je een nieuwsbrief-formulier invult, verzamelen we je naam en e-mailadres om nieuwsbrieven te kunnen versturen.
  4. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.
  5. Internetbrowser en apparaat-type.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

M.G. Dakbedekking verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.
  2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  3. Om goederen en diensten bij je af te leveren.
  4. G. Dakbedekking analyseert het gedrag van websitebezoekers – anoniem – op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

M.G. Dakbedekking neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. M.G. Dakbedekking gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Shopify, Google Analytics, Google Tag Manager & Google Ads.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

M.G. Dakbedekking bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

M.G. Dakbedekking verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

M.G. Dakbedekking gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. M.G. Dakbedekking gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Tot slot worden er cookies geactiveerd ten behoeve van affiliate marketing: sommige uitgaande links op onze website zijn affiliate-links. De cookies die deze links activeren, zorgen ervoor dat wij commissies verdienen wanneer je tot koop overgaat op de externe website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door M.G. Dakbedekking en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mgdakbedekking@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. M.G. Dakbedekking wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ook zijn er een aantal mogelijkheden om zelf je verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Dit is uiteraard van toepassing in het geval dat M.G. Dakbedekking een dergelijke activiteit zoals een nieuwsbrief uitvoert.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie daarvoor onze contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar dit kan ook uitgezet worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

M.G. Dakbedekking neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mgdakbedekking@gmail.com.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via M.G. Dakbedekking, dan verwijderen wij deze informatie.

CONTACT

BEL MIJ TERUG

Heeft u graag dat wij u even terugbellen? Vul hieronder uw gegevens in en we bellen u zo snel mogelijk terug!